Vahtpolüuretaani valamine

Valamine vahtpolüuretaaniga (VPU) – kaasaegne õõnsuste soojusisolatsiooni viis elumajade, büroohoonete, tööstus- ja tootmispindades seintes. Euroopa külma kliimaga riikides on juba pikka aega levinud selliste majade ehitus, mille seinte vahele tehakse õõnsused paksusega 100 mm. Edaspidi täidetakse need õõnsused, pilud vahtpolüuretaaniga, mis täidab korraga mitu eesmärki – seinte soojusisolatsiooni omaduste oluline paranemine, hea müraisolatsiooni tagamine, seinamaterjali kaitse välistegurite kahjulike mõjude eest. Nii kasutatakse ka vahtpolüuretaani valamist soojaõmbluste tihendamisel (nii vertikaalsed kui ka horisontaalsed) paneelmajades ja teedeehituses.

    

Polüuretaaniga pihustamise tehnoloogia on üsna lihtne: hoone sise-või välisseina kogu ulatuses puuritakse avaused teatava sammuga (60 x 60 cm avause läbimõõduga 14-16 mm). Nende avauste kaudu antakse surve all ette vahtpolüuretaani komponendid, alustades alumistest avadest. Vahustudes täidab vahtpolüuretaan õõnsuse, tõustes järk-järgult seinte kõrgusele. Täitumise saavutamisel ühel tasandil liigutakse edasi järgmisele avatasandile ja nii kuni õõnsuse täieliku valamiseni. Selline lähenemisviis võimaldab seintevahelises pilus saavutada vahtpolüuretaaniga ühtlase valamise, mis hoiab ära külmasillad, mis võiksid soojuse ruumist välja viia. Vahtpolüuretaan täidab kõik praod ja defektid ka seinamaterjalis endas, mis teeb isolatsioonikihi monoliitseks.

Õõnsusesse valamiseks kasutatakse vahtpolüuretaani erimarke, kus on vähene tihedus ja pikk alustusaeg. Sellisel materjalil on väga madal soojusjuhtivus ja see hakkab teatava aja pärast vahustuma, mis tagab tühimike ühtlase täitmise. Lisaks kaalub saadud soojustimass vähe ega tekita koormusi kandekonstruktsioonidele, mis on samuti üsna oluline. Igal juhul on valamismeetodiga seinte soojustamiseks kuluv aeg tunduvalt lühem kui alternatiivsete soojustusviiside korral – ei ole vaja teha pikki ettevalmistustöid ja puuduvad kinnituselemendid. Saadud vahtpolüuretaan-soojusisolatsioonikiht tahkub täielikult ööpäeva jooksul, mille järel teenib teid aastakümneid ilma remont- või hooldustööde vajaduseta. Vahtpolüuretaan on keskkonnaohutu ja sel on kõik vajalikud vastavussertifikaadid. Kaasaegsete valamisseadmete suur tootlikkus võimaldab teha soojustamistöid lühikese aja jooksul.

Õõnsustega seinte soojustamine vahtpolüuretaaniga on usaldusväärne meetod, millel on mitu eelist:

  • soojusti saab monoliitseks (ilma õmbluste ja pragudeta);
  • VPU-l on konkurentidest madalam soojusjuhtivuse koefitsient;
  • soojusti on bioloogiliselt neutraalne;
  • VPU on isekustuv materjal;
  • saavutab head müraisolatsiooni näitajad;
  • puuduvad külmasillad;
  • VPU-d ei näri hiired;
  • VPU ei pelga hallitust ja seenetust;
  • soojusisolatsioon aastateks (VPU kasutusaeg üle 30 aasta).

Seda majade soojustamise tehnoloogiat kasutatakse kõrghoonete, madalate hoonete ja tööstushoonete ehitamisel.