Angaaride ja ladude soojustamine

Meie ettevõte viib läbi mis tahes tootmis- ja ärihoonete, nagu näiteks laod, köögiviljahoidlad, külmhooned, parklad, tsehhid jmt soojustamist kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid kasutades.

Angaari soojustamine – tegemist on väga keerulise ja kuluka protseduuriga, kasvõi juba ruumi mõõtmete tõttu. Vale soojustusmaterjali valimisega tehtud viga võib väga kalliks maksma minna – tihtipeale osutuvad tavalised soojustusviisid, mis sobivad küll majade soojustamiseks, laohoonete puhul majanduslikult mitteotstarbekaks ja mõnikord ka ebaefektiivseks.

Näiteks kivivillaga soojustamisel on vaja eelnevalt muretseda vahendid, millega kivivill laohoone karkassi külge kinnitada, mis teeb konstruktsiooni lõpptulemusena raskemaks ja rikub selle terviklikkuse. Selle tulemusena võib aga ehitise kasutusaeg oluliselt lüheneda. Lisaks on sellise soojustuse puhul vaja ka usaldusväärset aurutõkkesüsteemi, vastasel korral hävitab kondensvesi isolatsioonikihi mõne aastaga. Tavaliselt tehakse sellised aurutõkkekihid polümeerkiledest, kuid ka need vajavad kinnitusi, vahekäike ning ei kesta kaua. Sellised aurutõkkekihid hävinevad loomuliku kulumise tagajärjel angaari kasutamise käigus.

Väga keeruline on katta kogu angaari pind mis tahes soojustusmaterjaliga, mis vajab kinnitamist – alati jäävad sinna praod või lõhed, mis vähendavad oluliselt kogu soojusisolatsioonikihi tõhusust. Ja kõigele lisaks võtab selline töö väga kaua aega, kuna peaaegu alati tuleb neid töid teha kõrgel ja nende töötundide eest tuleb jällegi eraldi maksta.

Tänapäeval on kõige tõhusam angaari soojustamise viis vahtpolüuretaani pihustamine. Lisaks väga headele soojusisolatsiooniomadustele on sellel soojustamismeetodil veel mitmeid teisi eeliseid, mis ilmnevad iseäranis selgelt suurte mahtude ja pindadega töötades.

  • Puudub vajadus täiendavate kinnitite järele, millega soojustusmaterjali angaari karkassi külge kinnitada – vahtpolüuretaan nakkub hästi terasele ja seda võib pihustada otse karkassile.
  • Vahtpolüuretaani pihustamisega on võimalik saavutada ühtlane soojustuskiht ilma pragude, aukude või külmasildadeta.
  • Vahtpolüuretaani võib pihustada mis tahes kuju või konfiguratsiooniga pinnale, sealhulgas horisontaalsele pinnale (sobib lagede soojustamiseks).
  • Vahtpolüuretaanil on väga madal veeauru läbilaskvus, tänu millele ei teki mingit vajadust täiendavate aurutõkkekihtide järele.
  • Vahtpolüuretaan on kauakestev – kasutusiga kuni 50 aastat.
  • Angaari soojustamiseks vahtpolüuretaani pihustamisega kulub mitu korda vähem töötunde kui teiste materjalidega soojustamisel.
  • Ladude soojustamine 50 mm vahtpolüuretaankihiga annab samasuguse tulemuse, kui 150 mm kivivillakihiga soojustamisel.
  • Pihustamisega on võimalik saavutada mis tahes paksusega soojustuskiht, vastavalt oodatavale temperatuurile.
  • Vahtpolüuretaan on keskkonnasõbralik ja ei soodusta põlemist.
  • Väikese tihedusega materjal ei avalda konstruktsioonile liigset koormust.

Kõik need tegurid muudavad mis tahes teiste materjalide kasutamise lihtsalt ebaefektiivseks nii majanduslikust kui tulemuse kvaliteedi seisukohast. Meie ettevõttel on laialdased kogemused suurte objektide soojustamisel vahtpolüuretaani pihustamisega, sealhulgas suurel kõrgusel töötamise kogemus. Meie spetsialistid on valmis võtma vastu ka kõige keerulisemaid tellimusi.