Torustike korrosioonikaitse

Torud kuuluvad selliste metallkonstruktsioonide tüübi hulka, mis intensiivselt alluvad erinevate korrosiooni liikidele: atmosfäärilisele, mere, kõrgtemperatuurilisele, maapinnalisele jne. Ekspluatatsiooni kogemus näitab, et üle 50% torustikel, mis transpordivad agressiivseid keskkondi on äärmiselt lühike eluiga. Selle probleemi üheks lahenduseks on kaitsekattega torustike kasutamine, mis võimaldavad vähendada korrosioonist tekkivat metalli kadu, suurendada torude ekspluateerimiskindlust ja eluiga ning parandada tootmise ökoloogilist olukorda.

Toru kaitse katetele põhilisteks esitatavateks nõueteks on:

 • Kõrge korrosioonitaluvus;
 • Lauskate;
 • Kõrge haakuvus tase alusmaterjaliga;
 • Madal niiskuse ja hapniku läbilaskvus;
 • Kõrge löögi ja deformeeriva mõju kindlus transportimise ja torustiku paigaldamise käigus;
 • Torude antikorroisoonseks kaitseks ja kaitsevoolu lekke ärahoidmiseks nõutav kõrge elektritakistus;
 • Vastupidavus katoodsele lahtikoorumisele, mis on esile kutsutud katoodse polirisatsiooniga;
 • Katte füüsikalis-mehaaniliste ja keemiliste omaduste stabiilsus ajas;
 • Head dielektrilised näitajad;
 • Vastupidavus UV kiirgusele;
 • Vastupidavus soojusvananemisele;
 • Ekspluatatsiooniliste temperatuuride lai valik ( ümbritseva ja transporditava keskkonna);
 • Efektiivse ekspluatatsiooni pikaajalisus;

Mistahes otstarbega torustiku avariivaba ekspluatatsioon sõltub eelkõige rida faktoreid, kuhu kuulub esiteks ümbruskonna kliima, kuhu torud paigaldatakse, teiseks ekspluatatsioonitingimused (transporditava vedeliku keemiline koostis, selle temperatuur, rõhk, torustiku paigaldamise meetod (avatud või peidetud), kokkusobivus torustiku teiste elementidega ning kolmandaks korrosioonivastase kaitse efektiivsus. Selleks, et torustiku enneaegse rikke võimalus oleks minimaalne, tuleb kasutada selle kaitseks korrosioonivastaseid katteid (esmane või passiivne kaitse) ja elektrokeemilisi kaitsevahendeid.

Arvestades eelpool mainitut, osutatakse viimasel ajal üha rohkem tähelepanu torustike kaitsekatetele, mis võimaldavad luua usaldusväärset toru metallist välispinna ja agressiivse keskkonna vahel.

Kõige paremast küljest näitasid ennast selles valdkonnas polükarbamiidsed katted. Polükarbamiidsed süsteemid näitavad muutumatult kõrget vastupidavust välistele mõjudele laias temperatuuride vahemikus, madalast (-50 kraadist С) kuni kõrgete temperatuurideni (+150 kraadi С). Kõrged adhesiivsed omadused, mis praktiliselt ei sõltu torustike terase pinna kareduse omadustes, korrosiooniline vastupidavus, katte tahkumine paari sekundi jooksul, silmapaistev vastupidavus koos elastsusega, mehaaniline vastupidavus, võime luua oma isolatsiooniliste omaduste poolest erilisi hermeetilisi ja õmblusteta katteid.

Tundetus õhu ja aluse niiskusele võimaldab vältida vahutamist ning on kvaliteetse ning kõrgeimate tehniliste omadustega katte saamise pandiks, mis on suureks plussiks kasutamisel kõrge niiskusega regioonides.

Polükarbamiiseid süsteeme kasutatakse juba pikemat aega järgmiste objektide kaitseks:

 • Kaablite päästeluukide katted;
 • Betooni hoidlad;
 • Kommunaalse majapidamise süsteemide torustikud;
 • Kanalisatsiooni süsteemide betoonsed ehitised;
 • Maa-alused torustikud ja maa-alused reservuaarid.

Kaetava terasest torustiku pinna eelnev töötlus peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Mistahes mustuse – määrde, õliplekkide või muu mustuse täielik puudumine;
 • Vana kihisuva katte puudumine jne.;
 • tolmu puudumine.

Ettevalmistuse tase peale abrasiivjuga töötlust peab olema vähemalt. SA 2 ½ (DIN EN ISO 12944–4). Abrasiivina on soovitatav kasutada peenhaavlit või liiva. Kate paigaldatakse kohe peale puhastamist. Rooste või kondensaadi tekkimise vältimiseks kattel, tuleb järgida pealekandmise temperatuuri režiimi. Obraseeritava pinna temperatuur peab olema vähemalt kolm kraadi kastepunktist kõrgem. Kastepunkti määramist võib teostada mistahes selleks ettenähtud seadmega.

Seetõttu võib polükarbamiidi nimetada tänapäeva kõige efektiivsemaks antikorrosioonseks katteks väga laia kasutusalaga erinevates tööstusvaldkondades. Polükarbamiidi paigaldamise protsess on eriline oma kõrge tehnoloogilisuse poolest. Kahekomponendilise segu pealekandmise tehnoloogia pihustamise teel on üheks suurimaks saavutuseks polüuretaankatte tööstuses viimase aastakümne jooksul. Spetsiaalne pihustusvahend tagab täpse doseeringu, segamise, soojendamise ning pihustamise süsteemi komponentide (isotsüanaadi ja amiini polüestri valmis vaigu) kõrge surve all.