Reservuaaride ja mahutite hüdrosiolatsioon polükarbamiidiga

Polükarbamiid on kõige sobivam materjal reservuaaride ja mahutite hüdrosiolatsioonikd.

Polükarbamiidne kate kantakse peale pihustamise teel, mistõttu võib seda kanta mistahes keerulise kujuga pinnale, mis on eriti tähtis reservuaaride ja mahutite hüdroisolatsioonil.

Polükarbamiidi võib kasutada mahutite nii sise-, kui ka pealispindadel.

Tulemusena saadakse ühtne, õmblusteta hermeetiline kate, mis kaitseb kindlalt reservuaari lekete, korrosiooni, ilmastiku ja keemilise mõju eest, mis on tingitud polükarbamiidi unikaalsetest omadustest.
Polükarbamiidse katte vastupidavust loetakse aastakümnetes, seetõttu vähendab nende kasutamine oluliselt objektide ekspluateerimisest tulenevaid majanduslikke kulusid.

Polükarbamiidi saab samuti kasutada vanade mahutite taastamiseks, kuna on kõrge vastupidavuse ja elastsusega ning ennetab mõrade ja mehhaaniliste kahjustuste teket. Tuleb arvestada, et väga tähtsat rolli mängib pinna ettevalmistus ja kruntimine. Samuti on vaja õigesti valida polükarbamiidi ennast sõltuvalt reservuaari otstarbest.

Eksisteerib palju erinevaid polükarbamiidi liike, mis tänu spetsiaalsetele lisanditele ning komponentide valemi muutustele omavad lisa kaitseomadusi, näiteks madal süttimise oht, vastupidavus nafta ja naftasaadustele jne.