Lamekatuste hüdroisolatsioon

Polümeersete tehnoloogiate kiire areng keemiliste kontsernide kõrge konkurentsi juures viis lähtematerjali hinna alanemiseni, moodustuv ehitusturg aga sundis ehitusfirmad soetama vajalikke seadmeid, mis kokkuvõttes tegi polükarbamiidi kasutamise üldehitustööde läbiviimisel veel enam kättesaadavamaks.

Eriti nõutud on antud tehnoloogia hüdrosiolatsioonitööde läbiviimisel, eriti lamekatuse vana hüdroioslatsiooni remondi käigus või uue paigutamisel. Ning see ei ole juhuslik. Iga hoone ekspluatatsiooniomadused sõltuvad suurel määral katusest. Ligikaudsete hinnangute järgi on 80% tööstus- ja elamuhoonetest on lamekatustega. Valdaval enamikul juhtudel kaetakse lamekatust rullikeeratud katusematerjalidega. Katusekihi peamiseks ning viimaseks elemendiks on hüdroisoleeritav kiht, millest sõltub hoone edasine saatus. Kvaliteetse lamekatuse paigaldamiseks on vaja kõrget professionaalsust. Kvaliteetse ja kauakestva katuse hüdroisolatsiooni, katusekatte vastupidavuse, põkkekohtade usaldusväärsuse tagamine ning katusekate tursumise, katusekatte all pragude tekkimise ja vee kogumise ärahoidmine on aga väga raske, mõnikord aga reaalsetes tingimustes aga hoopis võimatu. Kuid isegi juhul, kui nii öelda «tähtede paigutus oli soodne», on sellise katuse eluiga suhteliselt lühike.

Statistika andmete järgi hakkavad viie aasta möödudes lekkima 70% sellistest lamekatustest. Viimasel ajal on lamekatuste hüdroisolatsioon raskendatud paljude konstruktsioonide olemasolu katusel – torud, antennid, konditsioneerid, kaitsepiirded jne. Nagu teada, lekkivad enamasti igasugused põkkekohad, mis viib vee sattumiseni katusekatte alla, mis omakorda tekitab edaspidi teiste ehituskonstruktsioonide lagunemise. Arvestades madalama kvaliteediga töid, mida võib viimasel ajal täheldada, paigaldatud seadmete pidevat hooldust (need samad antennid, konditsioneerid jne), millega kaasnevad vältimatud kahjustused, on traditsioonilise rullikeeratud materjalide abiga paigaldatud pehme katuse eluiga vähenenud kuni 5-7 aastani. Vaatamata betuumsete katustematerjalide odavusele, ei saa nende kvaliteeti enam pidada piisavaks kaasaegse ehituse jaoks, nad on lühikese elueaga ning ebapiisavalt tehnoloogilised. Aja möödudes (5-10 aastat) ületab betuumsete materjalidega kaetud pehmete katuste remondi maksumus nende esialgse paigaldamise hinna.

Polükarbamiidi kasutamine võimaldab pikendada hüdroisoleeriva katte eluiga kuni 30 või enam aastani. See tähendab rahaliste vahendite kokkuhoidmist maksimaalselt 5 aasta möödudes. Erinevalt betuumsetest materjalidest, ei karda polükarbamiid kõige karmimaid ekspluatatsioonitingimusi nii koormuse, kui ka temperatuuri poolest (-50С kuni +180С). Peale selle, on betuumsete katuste remont raskendatud lekkekoha ülesleidmise poolest ( tihtipeale ei ühti lae lekkekoht vee sattumise reaalse kohaga), paljude liimikohtade, järelikult ka võimalike defektide tõttu. Veel enam, et paljudel juhtudel on katuse seisukord niivõrd vilets, et lekkekoha otsingul pole mingit mõtet, tarvis on uue hüdroisoleeriva kihi paigaldus.

Polükarbamiidiga on situatsioon hoopis teistsugune: esiteks kujutab hüdroisoleeritav kiht pärast pealekandmist endast kindlalt kleebitud polümeerset membraani, mis kordab katuse reljeefi täiel määral ning absoluutselt õmbluste, kaasaarvatud kõik põkkekohad, mis viib omavolilise lekkimisvõimaluse tõenäosuse nullini;

Teiseks on hüdroisoleerival kattel uskumatu vastupidavus, mistõttu on juhusliku kahjustamise võimalus võrdub samuti nulliga;

Kolmandaks määrab tehnoloogia juba esialgselt tööde kõrget kvaliteeti, kuna segu kvaliteeti jälgib arvuti, mis on paigaldatud seadmel, ilma milleta on seadme töö võimatu, pihustamise protsessi aga viib läbi spetsialist; ning lõpuks

Neljandaks tagab polükarbamiid katte absoluutset remonditaluvust, seetõttu, kui me isegi oletame, et mõni vares suri nokaga maapoole suunatud lennu ajal, siis lekkekoha leidmine absoluutselt õmblustevabal kattel ei moodusta mingeid raskusi ning kõige tähtsam on see, et remont ei ole niivõrd kulukas.

Arvestades energiaallikate kasvavaid hindu tasuks mõelda kvaliteetsema vahtpolüuretaanist soojusisolatsioonile, mida saab peale kanda nii uute katuste paigaldamisel, kui ka vanade remontimisel, olemasoleva katte peale. Soojusisolatsioon viiakse läbi vahtpolüuretaani pihustamise meetodil, samamoodi õmblusteta. Sellisel juhul, hüdroisoleeriv kiht pihustatakse soojusisoleeriva kihi peale…

Lõpetuseks sooviks pöörata tähelepanu, et nii tööstusobjektide puhul, kui ka tsiviilehituses hüdroisolatsiooni paigaldamisel on peamiseks tulemuseks vett mitteläbilaskva, tervikliku katusesüsteemi moodustumine, mis pika aja jooksul täidab oma funktsioone vaatamata kliimatingimustele ning selle ülesandega kõige usaldusväärsemalt ja pikaajalisemalt saab hakkama polükarbamiid.