Keldrite hüdroisolatsioon polükarbamiidi abil

Keldrite hüdroisolatsioon standardsete hüdroisolatsiooni materjalidega võib nõuda regulaarset remonti.

Tavaliselt kasutatakse hüdroisolatsioonina ruberoidi bituumsel mastiksil või katusepappi tõrva mastiksil. Selliste levinute materjalide eeliseks on ainult madal hind, kuna sellise hüdralisatsiooni kindlus jätab soovida paremat.

Remondi käigus püüdakes kasutada samu materjale, mis olid esialgselt kasutatud hüdroisolatsiooni jaoks, et säiliks katte ühtlus, mis soodustab katteomaduste paranemist, kuid kahjuks on selline remont küllaltki pikaajaline ja töömahukas ning seda tuleks teostada vähemalt kord paari aasta tagant.

Keldrite hüdroisolatsiooni pikaajalist ja kvaliteetset remondi lahendust võimaldab teostada üksnes polükarbamiid – kaasaegne ühtlane elastomeerne õmblusteta kate, millel on suurepärased hüdroisoleerivad omadused, kõrge vastupidavus, elastsus ning vastupidavus temperatuurikõikumistele.

Sellist remonti on võimalik teostada tunduvalt kiiremini ning unustada hüdroisolatsiooni probleeme väga kauaks – katte ekspluateerimisaeg on vähemalt 20 aastat.

Ainus asi on selles, et enne polükarbamiidi paigaldamist tuleb alus hoolikalt kuivatada ning ette valmistada, et tagada elastomeerse katte lahtikoorumist koos pealiskihiga.